הלסינקי בת קיימא

פינלנד מצויה בתקופה מיוחדת. עלינו לפתור את האתגרים בכוחות מאוחדים בכדי שיהיו הישגים לכולם. 'חברה מלוכדת, חוש מחוזק לאחדות ומאמץ משותף היא דרכינו להתקדם'.
הלסינקי בת קיימא מאומתת תהיה כלכלית בת קיימא, חברתית, ואקולוגית בת קיימא. עלינו לשאוף לרמת תעסוקה גבוהה יותר, אינטגרציה נבונה ואיכות חיים לטווח הארוך. עלינו להשקיע ברמת החינוך המוקדם יותר ובמעונות היום, בחינוך הכולל ובאוניברסיטאות. עלינו להיות שאפתנים כלפי מדיניות אקלימית. אלה הם הסיבות על פיהם אני מבקש להיבחר. אילו הם הסיבות שאני זקוק לתמיכתכם.

הלסינקי בת קיימא

פינלנד מצויה בתקופה מיוחדת. עלינו לפתור את האתגרים בכוחות מאוחדים בכדי שיהיו הישגים לכולם. 'חברה מלוכדת, חוש מחוזק לאחדות ומאמץ משותף היא דרכינו להתקדם'.
הלסינקי בת קיימא מאומתת תהיה כלכלית בת קיימא, חברתית, ואקולוגית בת קיימא. עלינו לשאוף לרמת תעסוקה גבוהה יותר, אינטגרציה נבונה ואיכות חיים לטווח הארוך. עלינו להשקיע ברמת החינוך המוקדם יותר ובמעונות היום, בחינוך הכולל ובאוניברסיטאות. עלינו להיות שאפתנים כלפי מדיניות אקלימית. אלה הם הסיבות על פיהם אני מבקש להיבחר. אילו הם הסיבות שאני זקוק לתמיכתכם.

עקרונות

הלסינקי פיסקלית בת קיימא היא עיר המתכננת לטווח ארוך את הרווחה.

* עלינו למשוך ולהחזיק בבעלי כשרונות בינלאומיים בכדי להבטיח כלכלה איתנה. זאת על ידי לימודי שפות, לחיזוק שוק העבודה בתמיכה בקליטה של כח עבודה חיצוני.

* עלינו להגביר את רמת התעסוקה, בכדי להיות תחרותיים עם מדינות סקנדינביה האחרות.

* פעולות ציבוריות חייבות להיות עם שקיפות וכושר המצאה. עסקים בינוניים זקוקים לעידוד על ידי פיזורם של פרויקטים בקנה מידה גדול אל עסקים פרטניים.

הלסינקי כחברה בת קיימא היא עיר הבנויה על איכויות, רב גווניות ואיחוד כוחות.

* אנו מספקים בתי ילדים ככל שנידרש , שיפור תנאי השכר למטפלים בחינוך המוקדם.

* אנו מסייעים לבאים אלינו להרגיש בנוחות במדינתינו פינלנד, בעזראת נגישות של שירותינו החברתיים ובשפות מגוונות.

* נשים קץ לחוסר הסובלנות ולשנאה על ידי בניית קהילה מחברת ברמת חיים גבוהה. משקיעים בבריאות הנפשית, ביטול תופעת חסרי הבית, צמצום חסרי השכלה בכל רמה.

 הלסינקי בת קיימא ואקולוגית. היא עיר הנוקטת בפעולות אפקטיביות, מבוססת מדעית.

* אנו מקדמים מוביליות בת קיימא על ידי פיתוח מסילתי, תחבורה ציבורית נקיה ותנועה לילית, גם אפשרות לרכיבה עירונית באופניים.

* אנו מעודדים קבלת החלטות בשיתוף הציבור בתכנון העתיד. הפצת מידע ונגישות קוית ישפרו את המינהל של איזורים בנויים, שטחים ציבוריים ופתוחים. בתי הספר ישאו בקירבם כלים לדוגמא של טיוב אקולוגי, מיחזור ועוד.

* אנו מעודדים קבלת החלטות בשיתוף הציבור בתכנון העתיד. הפצת מידע ונגישות קוית ישפרו את המינהל של איזורים בנויים, שטחים ציבוריים ופתוחים. בתי הספר ישאו בקירבם כלים לדוגמא של טיוב אקולוגי, מיחזור ועוד.

הצגה אישית

אני, טד אפטר, עורך דין, תושב רובע טולו, בוגר אוניברסיטת הלסינקי, בעל תעודה של ל.ס. אי וכן של האיחוד האירופי. עוסק בייעוץ בנושאים כלכליים ותעסוקתיים, בדגש של קידום הכלכלה.
בגרותי הכילה ידע בשפות ותרבויות, בשליטה בארבע שפות. התגוררתי בלונדון, בריסל, קליפורניה, והלסינקי כמובן. ניסיוני בעבודה משותפת ומגוונת הניבה תוצאות מעולות.
אני חבר נבחר במועצת העיר הלסינקי. חבר בועדת קידום החינוך. גרמתי לשיפור התכניות לביטול
הבערות, בחוסר הידיעה הבסיסי בקרוא וכתוב. גם בחיזוק מערכת הלימוד היסודית, בתי ילדים וגני ילדים שהיא השקעה חברתית טובה ביותר לטווח הארוך, גם דחיית שינאת האחר היא חשובה. פעילותי הפוליטית היא מאחדת, שלא להותיר קבוצות מאחור.
ויכוחים המפלגים אנשים בדרך התקשורת אינה דרכה הפוליטית של עירינו. בעשרים שנות ניסיוני בקבוצות עבודה המקדמות את החברה, במציאת המשותף, היא הבסיס להצלחה. פתיחות כלפי כל תנועה, שיתוף פעולה ורצון טוב להעמקת ההבנה של הסוגיות הן חיוניות למציאת הצדק והאיזון.

אני מציע עצמי להיבחר

העולם זקוק לקיימות איתנה, והעיר הלסינקי בתוך כך. קיימות דורשת סבלנות וסובלנות. עלינו להביט אל העתיד, ואני כעורך דין בעל ניסיון, משרת הציבור ומעורב, זכיתי להכיר את מורכבות הסוגיות הקיימות בקהילה ובשירות הציבורי.
רשימת המטרות אינה מספקת. יש צורך להשיגן. ביכולתי כיועץ להעמיק בחקר, בדיונים ובניית גשרים למימוש המטרות. כל מאמצי היו לשיפור במערכות תחבורה, איתנות כלכלית, קיום שוויוניות בחינוך.
ראיתי חקיקה ורפורמות מתממשות, גם שינוי בהתייחסות והתנהגות.
הלסינקי הינה עיר עולם בינלאומית . עלינו לקדם את ההזדמנויות למרכז היתוך החשיבה, הרעיונות והערכים.
בכדי להעניק לילדינו את המיטב עלינו לצפות ליישום של מגמות חדשות. עלינו לבנות לא לנו בלבד כי אם לדורות ולעתיד רחוק. אני מתחייב לקדם מטרות אלה כיועץ וכאיש מועצת העיר. אני מקווה לתמיכתכם.
ראו כל אפשרות להתקשר אלי, באם יש עניין כלשהו לשאול אותי, אעמוד לרשותכם.

טד אפטר