Ett attraktivare Helsingfors

Helsingfors region producerar 36,4% av landets BNP. Helsingfors dragkraft är något som gäller hela Finland och Helsingfors bör vara mer attraktiv för invånare, företagare och turister.

”I allt beslutsfattande bör man beakta attraktionskraften”

Ett attraktivare Helsingfors bygger på internationalitet, omfattande utbildningsmöjligheter och bättre trafikförbindelser och service. Därför behöver Helsingfors mig.

Ett mer attraktivt Helsingfors

Vi tävlar med Stockholm – inte med Åbo. Tallinn-tunneln bör byggas. Slush fast varje dag – bort med hinder för stadsbornas kreativitet.

Ett urbanare liv

Butikernas öppethållningstider blev fria. När får vi nattmetro? Allas förbindelser till centrum bör förbättras.

Mer utbildning

Varje Helsingforsbo skall ha rätt att utveckla sitt kunnande. Mer dagvårdsplatser för familjerna. Utbildning för alla efter grundskolan.

Kom med i
Teds team! 

Vi gör politik tillsammans.

Kom med i
Teds team! 

Vi gör politik tillsammans.

Blogg

Eläkkeellä oleva Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen (sd.) sanoi 20 vuotta sitten tutkimushaastattelussa, että suomalaisilta puuttuu ”kaupunkilaisen geeni”. Se tarkoitti, ettemme olleet vielä oppineet elämään kaupungissa lähtökohdiltaan kaupunkilaista elämää. Nyt 20 vuotta myöhemmin geenistä on vilahduksia siellä täällä, mutta sitä edelleen vähätellään. Sitä pidetään jopa......

”Ikkunat auki Eurooppaan” oli Tulenkantajien tunnuslause. Vaikka ikkunat olisivat levällään, puhaltaa Helsinkiin Euroopasta raikas merituuli. Satama ja pitkä rantaviiva ovat kaunis osa Helsinkiä, merenkulku osa kaupungin historiaa – koko kaupungin synnyn mahdollistaja. Aika on kuitenkin ajanut merenkulun ohitse, kun puhutaan maailman markkinoista. Menestyvän tulevaisuuden kaupungin......