Utbildning

MSc EU Politics, The London School of Economics and Political Science (LSE), 2016
Juris magister, Helsingfors universitet, 2016
Rättsnotarie, Helsingfors universitet, 2014
Student, Ressu gymnasium, 2005

Väsentlig arbetserfarenhet  

Finlands Ekonomer, specialsakkunnig, näringspolitik, 1.11.2020–
Finlands Ekonomer, sakkunnig, därefter specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik, 9.1.2017–30.10.2020
Radio Rapu, röstradioreporter, våren 2015
Europaparlamentet, europaparlamentariker Petri Sarvamaas kontor, praktikant, hösten 2013
Akava studerande, ordförande, 2011–2013
Advokatbyrå Backström & Co, Legal Assistant Counsel, hösten 2009–2011
Helsingfors fängelse, väktare, hösten 2008
Helsingfors tingsrätt, stämningsman, sommaren 2007

Kommunala förtroendeuppdrag

Helsingfors stadsfullmäktige, ledamot 2017–, suppleant, 2013–2017
Fostrans- och utbildningsnämnden, medlem 2017–
Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion, viceordförande 2017–
Nylands förbund, landskapsfullmäktige, 2017–
Kommunförbundet, svenska delegation, medlem, 2018–
Helsingforsregionens trafik, HRT, ersättare i styrelsen, 2013–2015
Utbildningsnämndens svenska sektion, medlem 2013–15, ersättare 2016–2017,
Helsingfors stads svenska arbetarinstitut Arbis, direktion, medlem 2013–2015
Nylands förbund, kommitten för språklig service, medlem 2013–2017

Samlingspartiet, uppdrag

Svenska Gruppen, ordförande, 2018–2019
Folktingets session, Samlingspartiets ersättare 2013–16, Samlingspartiets representant 2017–2018
Folktinget, styrelsen, suppleant 2017–2019, förvaltningsutskott, medlem 2017–2018
Södra-Helsingfors Samlingspartiets lokalförening, ordförande, 2017
Samlingspartiets partimöte, representant med rösträtt 2012, deltagare 2014 och 2016, representant med rösträtt 2018
Samlingspartiets partifullmäktige, ersättare, 2014–2015

Samlingspartiet, valkampanjer

Riksdagsledamot Ben Zyskowicz riksdagsval, kampanjchef, 2014–2015
Riksdagsledamot Alexander Stubbs ordförandekampanj, målgruppsansvarig och ansvarig för sociala media teamet, våren 2014
Riksdagsledamot Alexander Stubbs Europaval, regionalansvarig för Helsingfors, 2014–2015

Militärgrad

Undersergeant, grön barrett
Militärtjänst i Nylands Brigads kustjägartrupper, Dragsvik 2006–2007

Ledarutbildning

Ledarskapsakademin -kurs, Svenska Bildningsförbundet r.f., 2013–2014
Grundutbildning för scoutledare, 2004
Scoutledarfortsättningsutbildning (Ko-Gi), 2009
Radical Collaboration -kurs, 2013
Value Based Leadership -kurs, / Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, 2010–2011
Även agerat som skeppare i scoutseglatser sammanlagt i ca 60 dagar

Uppdrag inom företag

VL-Medi Oy, ersättare i styrelsen 2016–
Oy Unicafe Ab, styrelsemedlem, 2010–2011
HUS Gruppen, fastighetsdirektion, medlem 2010

Övriga förtroendeuppdrag

Finlands Juristförbund, fullmäktigemedlem 2021, ersättare 2018-2020
Borgerlig samling i Finland BiF rf., styrelsemedlem, 2017–2018
Helsingfors studentkår HUS, delegationens 2. viceordförande, 2017
LSE Alumni Finland, styrelsemedlem, 2017–2018
Helsingfors judiska församling, fullmäktigemedlem, 2013–2015
Arbets- och näringsministeriet, representant i den nationella ungdomsgarantiarbetsgruppen, 2013
Statsrådets kansli, medlem i arbetsgruppen De ungas syn på EU:s framtid, våren 2013
Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS, delegationens
viceordförande, 2013 och delegationens medlem, 2012
Helsingfors universitets bibliotek, studerandenämnd och centralkampusrådet, medlem, 2011
Helsingfors universitets studentkår, HUS, medlem i delegationen 2009–2011, ersättare 2007–2009, 2011–2012, ordförande för förberedande utskottet 2010
Delegationsgruppen HELP, ordförande 2009–2010
Unga Européer, medlem i förbundsstyrelsen, 2011
Juristklubben Codex rf., styrelsemedlem, 2008
Pykälä ry, utrikesutskott – ansvarig för internationella ärenden, 2006
Sjöscoutkåren Seaboys rf., kårchef, 2008–2010
Finlands Juristförbund, studeranderepresentant i styrelsen, 2011–2012
Finlands Gymnasistförbund, Helsingfors distrikt, styrelsemedlem, 2004
Finlands Ungdomssamarbete Allians, styrelse- och arbetsutskottsmedlem, 2012–2013
Helsingfors judiska skolan, elevrepresentant i styrelsen, 2001–2002