Ted

  • 30-årig jurist och Tölöbo
  • Suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige
  • Arbetar som ombudsman för arbetsmarknads- och samhällspolitik
  • Bott som barn 2 år i San Diego – arbetat en höst i Bryssel
  • Studerat de senaste åren till magister i EU-politik vid LSE (London School of Economics and Political Science)
  • Nästa mål är att springa Stockholms maraton 3.6. under 4 timmar
  • Ivrig världsförbättrare, optimistisk organisationsaktivist, tycker om att debattera
  • Aktiv samhällelig påverkare, se CV

Jag är van att ta ansvar, ta initiativ och anpassa mig till olika versamhetsmiljöer. På basen av lång erfarenhet av organisationsverksamhet har jag gjort slutsatsen, att individualismen har gått för långt i samhället – samhörigheten har fått ge vika för den den egna vinningen.

 

Jag deltar i det politiska beslutsfattandet för att jag vill främja långsiktiga beslut, samt för att kunna hjälpa dem som mest behöver hjälp. Ledaruppgifter i valkampanjer och mina förtroendeuppdrag har gjort mig till en stenård arbetsmyra. Jag har lärt mig att förhandla effektivt, plocka det väsentliga ur informationsflödet, och lära mig av egna och andras fel.

 

Speciellt efter LSE-tiden saknar jag en internationell arbetsmiljö, med människor som tänker på olika vis. En plats där olika värderingar möts. I min ideala arbetsmiljö arbetar man med framtiden I sikte, löser utmaningar, och uppnår mål man gemensamt kommit överens om. Så har jag arbetat i mina förtroendeuppdrag på kommunal och nationell nivå.

``Så vill jag fortsätta arbeta i Helsingfors stadsfullmäktige – för en internationell och attraktiv metropol.``

Under juridikstudierna arbetade jag med olika uppgifter inom den offentliga, privata och tredje sektorn. Vid Advokatbyrån Backström & Co arbetade jag med immaterialrättigheter, lärde mig att skriva och arbeta effektivt. När jag arbetade som väktare i Helsingfors fängelse samt som stämningsman vid tingsrätten lärde jag mig agera både i olika sorts arbetsmiljöer samt jobba med mångsida personligheter. Att fungera som ordförande för Akavas studeranden var det mest givande uppdraget inom tredje sektorn.

 

Jag lärde mig av Akavas förra ordförande Matti Viljanen att inom lobbning är det viktigt med nätverk, förtroende, korrekt information och flit. Viljanen visade med sitt exempel hur man genom att ge tillräckligt krävande uppgifter gör det möjligt för andra att göra sitt bästa. Vi gjorde pensionspolitiskt arbete med många politiska och politiskt obundna organisationer. Ett resultat av arbetet var Finlands Ungdomssamarbete Allians första och enhälligt godkända sysselsättnings- samt arbetspensionsprogram. Jag deltog I förberedelserna av ståndpunkterna och lobbandet av arbetsmarknadsorganisationerna.

 

Erfarenheterna från mina tidigare förtroendeuppdrag angående sysselsättnings- arbetsmarknads- och pensionspolitik, socialskydd, skolning, trafik och ungdomspolitik har lärt mig att anamma ny kunskap snabbt, analysera utmaningar och fungerande lösningsalternativ. När jag satt i Alliansens styrelse och arbetsutskott 2012–2013 arbetade vi för utvecklandet av EU:s ungdomsgaranti. År 2013 representerade jag ungdomsorganisationerna I den nationella ungdomsgarantiarbetsgruppen och vi betonade redan då specialbehov i sysselsättningfrågor som invandrarungdomar i Finland har. I april 2013 höll jag ett anförande I St Petersburg om Finlands ungdomsgaranti vid Baltic Sea NGO Forum.

Ted Apter

ted.apter@gmail.com
p. 040 750 7731