Din pålitliga representant.

Jag är en 34-årig djurkär Tölöbo. Jag studerade till jurist vid Helsingfors universitet och till expert på EU-politik i London. Jag är bokstavligen mycket internationell: Jag gick i daghem på fyra olika språk och jag har bott i London, Kalifornien, Bryssel, och nu igen här hemma i Helsingfors. Jag är övertygad om att de bästa resultaten uppnås med ett mångsidigt team. Jag har arbetat inom den privata och offentliga sektorn. Jag arbetar för närvarande inom den tredje sektorn som specialist inom näringspolitik med fokus på hur Finlands tillväxt skulle kunna påskyndas.

 

Jag är för närvarande medlem i stadsfullmäktige och påverkar i utbildningsnämnden. Det är viktigt för mig att ge alla barn en god start i livet: på mitt initiativ kommer den ekonomiska kunskapen i Helsingfors i framtiden öka på alla skolnivåer, och staden har börjat evaluera kvaliteten på småbarnspedagogik i närmare detalj. Småbarnspedagogik måste ses som en investering i framtiden för hela vårt samhälle.

 

Jag är orolig för den ökade mängden hatprat, rasism och framtidsmisstro. Polarisering av samhällsdebatten och den växande misstron mot politiken ger ett felaktigt intryck av kommunalt beslutsfattande. Genom att arbeta flitigt och verka tillsammans över partigränser är det möjligt att skapa förutsättningar för alla till framgång. Jag vill arbeta i politiken för se till att ingen trillar av.

 

Titta på CV

En uppföljare till att prioritera utbildning

Jag har av över tjugo års erfarenhet av organisationsarbete lärt mig att politik alltid görs tillsammans. I stadsfullmäktige har man lärt känna mig som samarbetsvillig även över partigänser, vilket är en förutsättning för ett effektivt och konstruktivt beslutsfattande. Vikten av att bygga förtroende och att respektera andra människor kan inte betonas för mycket. Särskilt i vår polariserade och fragmenterade värld, som orsakar en känsla av främmandeskap, hatprat och rasism. Genom att fokusera på öppenhet och förståelse för andra istället för svartvitt tänkande är vi redan på god väg till ett jämställt, mångsidigt och inkluderande samhälle.

 

Helsingfors, Finland och den internationella politiska världen behöver hållbart beslutsfattande. Hållbart beslutsfattande kräver erfarenhet, expertis och framåtblickande tänkande. Jag har ackumulerat samhällelig förståelse och erfarenhet när jag arbetat som jurist inom såväl den offentliga som privata sektorn samt i olika politiska uppdrag. Jag har sett på nära håll hur formulerandet av gemensamma spelregler påverkar människors vardag i praktiken.

 

I stadsfullmäktige-arbetet har jag lärt mig hur beslut uppnås och utvecklats till en effektiv delegat. Mina starka sidor inkluderar ett kunnigt tillvägagångssätt, förtroendeskapande interaktion och effektiv förhandlingsförmåga. Vi har sökt efter lösningar tillsammans: alla mina fullmäktigeinitiativ har lett till förändringar i kollektivtrafiken, en mer hållbar ekonomisk förvaltning eller utveckling av kvaliteten på skolning och utbildning.

 

Förutom samarbetsförmåga och erfarenhet behöver vi också mod. Vi får inte underskatta betydelsen av Helsingfors som en internationell stad och Finlands mest attraktiva stad. Vi måste se detta som en möjlighet. Helsingfors är redan en internationell verksamhetsmiljö med människor som tänker på olika vis med olika värderingar. Framtiden utvecklas alltmer i denna riktning.

 

För att ge våra barn bästa möjligheter för framtiden måste vi göra vårt bästa för att förutse behoven i en föränderlig värld. Genom att förstå de långtgående konsekvenserna av olika trender kan vi fatta sunda politiska beslut. På detta sätt kan vi bygga framtidens Helsingfors. Vår hemstad – där allas potential utnyttjas.

 

Åren har gjort mig till en flexibel expert inom flera områden med ett bra nätverk, som vet hur man påverkar och vad vikten av samarbete är. I min ideala arbetsmiljö arbetar jag med tanke på framtiden, lösningsorienterat och uppnår gemensamma mål. Dessa principer har jag följt i mitt arbete under denna fullmäktigeperiod för att främja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar politik.

 

Jag ber dig därför om förtroendet för att få fortsätta än mer motiverad i mitt arbete i stadsfullmäktige för ett mer hållbart Helsingfors.

Ifall det är något du undrar över, så ta gärna kontakt

 

Ted Apter

ted.apter@gmail.com
p. 040 750 7731