Ekonomisk hållbarhet möjliggör en mångsidig utveckling av Helsingfors

1. Att attrahera och förankra skicklig arbetskraft i Helsingfors skapar grunden för ekonomisk tillväxt. Att få en nyinflyttad person att känna sig som hemma i Helsingfors kräver en kombination av språkstudier, mentorskap och arbete.

2. Att göra det enklare för människor att hitta jobb oavsett ålder eller bakgrund förbättrar stadens attraktionskraft. Låt oss höja Helsingfors sysselsättningsgrad till den nivå andra nordiska huvudstäder har.

3. Offentlig upphandling måste vara innovativ och transparent så att vi kan hantera vår ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Upphandling måste göras så att det är möjligt för små och medelstora företag att delta i anbud genom att dela upp anbudet i delar.

Social hållbarhet baserar sig på mänsklig jämlikhet

1. Vi skall säkerställa högkvalitativ småbarnspedagogik för alla. Låt oss satsa på tillgång till daghem, högre löner inom småbarnspedagogik, och ge särskild finansiering för att förhindra segregering.

2. Underlätta integration genom att fokusera på förverkligandet av kvinnors rättigheter och språklig tillgänglighet för tjänster. Pilotera samhällsorientering på ens eget språk enligt Sveriges modell.

3. Eliminera hatprat genom att investera i mentalvårdstjänster, utrota hemlöshet och öka den finansiella kompetensen på alla skolnivåer.

Ekologisk hållbarhet bygger på forskning, realism och handlingar

1. Investera i hållbar rörlighet genom att lägga till fler natt-turer, möjliggöra användning av stadscyklar under hela året och satsa på spårtransportinvesteringar.

2. Fokusera på hållbart byggande genom att öka energieffektiviteten och bygga mer i trä, också då vi bygger tätare. Låt oss se till att utvecklingen av områdena Mellersta Böle och Östersundom genomförs.

3. Förbättra förvaltningen av fastighetsegendom genom att utnyttja data och teknik bättre för att förutsäga framtida behov. Låt oss skapa ett lättanvänt verktyg för att se stadens fastighetsbestånd, renoveringar och effekterna av demografiska förändringar på kommunala daghem under de kommande åren.