1. Helsingfors tävlar med Stockholm – inte med Åbo

Ett attraktivare Helsingfors lockar mer investeringar med nya arbetsplatser. Därtill ska Helsingfors locka kunniga personer som tävlar på den internationella marknaden – både finländska och utländska. Vi bör ta modell av Köpenhamn och grunda en motsvarande International House Helsinki.

 

1. Helsingfors till en mötesplats för de internationellt kunniga – nätverk, stöd och kunskap för företagen
2. Smartare integration – vi behöver en kombination av språkutbildning, handledning och arbete
3. Tallinn-tunneln – äntligen en landförbindelse till Kontinentaleuropa

2. Ett urbant liv – och service som stöder det

Helsingfors är Finlands enda metropol och detta bör synas starkare i helsingforsbornas vardag. Fem spårvagnar per timme åker från Berghäll till Tölö under lördagskvällar och metron slutar köra innan midnatt. Staden bör erbjuda tjänsterna som är tillgängliga 24/7 och mobilt.

 

1. Ett centralt telefon servicenummer och chat för helsingforsborna

2. Kollektivtrafikens turer bör ökas på kvällar och under veckosluten

3. Helsingfors bangård är överbelastat – Centrumslingan bör byggas

3. Utbildning är viktigt

Varje ungdom behöver en studieplats efter grundskolan. Ju mer utbildad man är, desto bättre klarar man sig på arbetsmarknaden i framtiden. Dessutom bör alla ha en möjlighet att lära sig något nytt och utveckla sig själv.

 

1. Utbildning för alla helsingforsbor efter grundskolan
2. Pröva kostnadsfri deltids småbarnspedagogik
3. Det som Visit Helsinki gjorde för turistrådgivningen, bör göras för Helsingfors hela utbildningserbjudande