10 keinoa korjata varhaiskasvatuksen ongelmia

18.1.2023 klo 18.08

Osallistuin tänään kutsusta kuuntelijaksi #stopvakavaleikki-mielenosoitukseen. Paikalla oli näkyvästi alan henkilöstöä, ammattiliittojen toimijoita ja vanhempia. Aihe on vakava ja päätöksentekijöille suunnatut viestit olivat selkeitä.

Viimeisten vuosien aikana varhaiskasvatuksen ala on kohdannut Helsingiss√§ monia ongelmia. Koronan, sis√§ilmaongelmaiset tilat, puuttuvaa henkil√∂st√∂√§, puuttuvaa kelpoista henkil√∂st√∂√§, arvostuksen puutetta, vuosikymmeni√§ jatkuneen liiallisen v√§h√§isen m√§√§r√§n koulutettuja alan uusia tulijoita ja kasvavan tarpeen resursoida nykyist√§ enemm√§n vieraskielistaustaisten perheiden lasten erityistarpeita. Ongelmien ratkaisu vaatii lis√§resursointia ‚Äď niin palkkauksen kehitt√§miseen kuin etenkin henkil√∂st√∂n saatavuuden ratkomiseen.

Helsinki ei ole toiminut täydellisesti varhaiskasvatuksen ongelmien ratkomisessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sen johto, poliittiset päätöksentekijät ja etenkin alan henkilöstö on kuitenkin tehnyt voitavansa. Mentäessä eteenpäin on syytä jatkaa toimivaa vuoropuhelua, yhteistyötä ja myös vahvistettava eri toimijoiden keskinäistä luottamusta. Tämä vaatii lisää tekoja. Sellaisia, joita on jo tehty ennenkin.

Pelkästään viime valtuustokaudella lisättiin yli 4.000 uutta varhaiskasvatuksen paikkaa ja osaksi samalla poistettiin tiloiltaan puutteellisia päiväkoteja pois toiminnasta. Samalla työolo-ongelmia on sen myötä ratkottu urakalla. Nyt on syytä samanlaisella investointitarmolla ratkoa vielä jäljellä olevat ongelmat. Siihen tarvitaan kuitenkin myös valtion, korkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön apua.

10 keinoa korjata varhaiskasvatuksen ongelmia

1) Kuntasektorin palkkaratkaisun myötä varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkat nousevat yksityistä sektoria enemmän lähivuodet
2) Tämän lisäksi kehitetään myös Helsinki-kohtaista palkkausta erillisellä palkkaohjelmalla
3) Lisätään merkittävästi pysyväisrahoituksella Uudenmaan alueen varhaiskasvatuksen aloituspaikkoja
4) Myönnetään Helsingille kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon järjestämislupa
5) Seurataan ja mitataan tarkemmin päiväkotikohtaisesti varhaiskasvatuksen laatua

6) Lisätään tarveperusteista rahoitusta päiväkodeille
7) Otetaan ensi valtuustokaudella käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelimalli ja tasoitetaan enemmän vieraskielisten lasten määriä eri alueiden yksityisessä ja kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
8) Varmistetaan, että kukin varhaiskasvatuksen työntekijä Helsingissä tietää oikeutensa ja lakisääteiset ilmoitusvelvollisuutensa mahdollisista ongelmista
9) Jatketaan rekrytointimarkkinointia, esihenkilöiden kouluttamista sekä työolosuhteiden kehittämistä
10) Jatketaan ei-kelpoisen henkilöstön tukemista siinä, että henkilöt, joilta puuttuu tehtävän edellyttämä kelpoisuus, voivat halutessaan kouluttautua kelpoisiksi