Helsingfors, en framtida nordeuropeisk restaurangoas?

Finlands geografiska läge vid utkanten av Europa är utmanande för turistflödet. Priserna inom turism-sektorerna är tredje högst inom EU och Finland är rankad som det minst attraktiva resmålet i Norden. Turism-andelen i BNP är 2,3 procent i Finland, medan EU:s medeltal är 6 procent.

Matkailun edistämiskeskus har producerat strategirapporter som funderar på Finlands marknadsföring som ett turistland. En landvarumärkesdelegation har presenterat de styrkor som Finland besitter, men konstaterade själva att turismen kommer inte att öka bara med hjälp av kampanjer.

I dagens värld har alla konsumenter direkt tillgång till bloggar och recensioner på länder, städer, hotell, restauranger och turistattraktioner. En polerad image väger inte speciellt tungt. Marknadsföringen kommer i allt mindre roll. En turists goda/dåliga upplevelser sprider sig idag mycket snabbt på nätet.

Turisternas upplevelse formas till största del av de som utför servicearbetet. Politikernas uppgift är att inte binda deras händer utan att stöda dem! Så vad kan göras så att varenda turist/arbetsturist, som besöker Finland blir positivt överraskade?

Kultur innehåller oanvänd potential. Mera happenings som fokuserar på mat, speciellt under sommaren samt övriga turist-peakar främjar byggandet av en livlig metropol. Finnar besitter stor kunskap inom matlagning och det är en viktig pelare i vår kultur. Taste of Helsinki var ett fenomenalt evenemang, likaså Flow-festivalen. Restaurangdagen är en kul grej för en turist att uppleva. Kvaliteten och kvantiteten på pop-up restauranger visar hur kunniga, kreativa och intresserade jämte Helsingfors-bon är. Mera sådant!

Förra hösten införde miljöcentralen lindrigare byråkrati på hygiengranskningen för nya restauranger. Vad jag har bekantat mig och frågat av krögarna har detta varit en mycket välkommen fingervisning. Tjänstemännens tankar är ofta relativt lika med krögarna men förnyelser och ändringar tar tyvärr för lång tid. Miljöcentralen, länsstyrelsen samt byggnadskontoret borde tillsammans kunna samarbeta för att minimera byråkratin för krögare.

Byggnadskontoret borde till exempel göra markanvändningen mera flexibel, tillåta pop-up restauranger att öppna under minimal byråkrati och ansökningsprocesserna borde försnabbas rejält. Det aktuella systemet med förutbestämda kioskplatser med långa hyreskontrakt är tyvärr föråldrat. Helsingforsborna vill ha större diversitet på ute-mat/natt-mat!

Visionerna och tankarna hos stadens beslutsfattare är rätta, men utvecklingens takt avkastar för långsamma resultat. Fallet med café-bilen Camionette bevisade dock att ändring är möjligt. För att fortsätta med samma riktning, så behövs det modigare beslutsfattare som vågar styra Helsingfors mot en attraktivare stad, både för invånare och turister.