Ilmastonmuutos epätasa-arvoistaa maailmaa, siksi #eihymyilytä

19.3.2021 klo 12.20

Hyvää tasa-arvon ja Minna Canthin päivää!

Presidentti Tarja Halonen esiintyi tänään mainiosti YTN Summitissa. Eräässä kohtaa hän kertoi, miten YK:n pääsihteerikin on todennut kestävän kehityksen toteuttamisen olevan mahdotonta, mikäli ihmiskunnan väestön osaamista ei hyödynnetä täysin. Puolet ihmiskunnan osaamisesta ei voi jäädä vajaakäytölle – tällaista inhimillistä ja globaalia haaskausta ei voida hyväksyä. Meidän on paitsi torjuttava ilmastonmuutosta myös aidosti edistettävä tasa-arvoa.

Ilmastonmuutos kohtelee epätasa-arvoisesti eri sukupuolia ja vaikuttaa voimakkaasti valtioihin, jotka ovat sen synnystä vähiten vastuussa. Kehittyvissä maissa asuvat tytöt kantavat kohtuuttoman taakan ilmastonmuutoksen seurauksista. Meidän on heidän vuokseen tehtävä kunnianhimoisempaa työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Minua #eihymyilytä, koska

1) Tytöt ovat epätasa-arvoisessa asemassa ja haavoittuvaisimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

2) Kriisien ja epävakauden keskellä tyttöjen kohtaama seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö lisääntyvät. Lisäksi ilmastonmuutoksen vuoksi yleistyvät luonnonkatastrofit lisäävät valmiiksi syrjityssä asemassa olevien naisten ja tyttöjen haavoittuvuutta.

3) Kehittyvien maiden tytöillä on usein heikot edellytykset ja olematon yhteiskunnan tuki sopeutua muutoksiin ympäristössään.

#eihymyilytä #GlobalClimateStrike #ilmastolakko
#tasaarvo #minnacanth #tasaarvonpäivä #tyttöjenpuolella


Tämä teksti on osa Planin #eihymyilytä-kampanjaa, joka 19.3. tarttuu ilmastokriisiin tasa-arvon ja tyttöjen globaalien oikeuksien näkökulmasta.