Kuntavaaliehdokas avaa vaaliteemojaan 12 eri kielellä

TIEDOTE

ROHKEASTI KOHTI KANSAINVÄLISEMPÄÄ HELSINKIÄ

Kuntavaaliehdokas ja kaupunginvaltuutettu Ted Apter (kok.) julkaisi vaalisivustonsa 12 eri kielellä edistääkseen konkreettisesti kestävämpää ja kansainvälisempää Helsinkiä. Vuoden 2019 lopussa reilulla 106 000 helsinkiläisellä oli rekisteröity äidinkieleksi jokin muu kuin suomi, saame tai ruotsi. Tämä vastaa 16% Helsingin väestöstä. Sivuston kieliversiot ovat valikoituneet pitkälti Helsingin 10 puhutuimman kielen perusteella.

Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan Helsingissä kasvavan lähes 100 000 henkilöllä vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä vieraskielisten yleisin äidinkieli on venäjä, jota puhuu lähes viidesosa kaikista vieraskielisistä. Ennusteen mukaan Helsingin suurin vieraskielisten kieliryhmä 2035 on Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kieliä puhuvat.

“Tulevaisuuden Helsinki on nykyistä selvästi monikulttuurisempi ja yritysten rekrytointi kansainvälisempää. Jo nyt maahanmuuttajataustaiset yrittäjät perustavat Helsingissä enemmistön uusista yrityksistä. Monikielisemmälle tiedotukselle on kiistaton tarve ja tämä näkyi myös korona-aikana.”, sanoo ehdokas Ted Apter.

Äänestysaktiivisuus on maahanmuuttajien keskuudessa alhaista.

Edellisissä kuntavaaleissa äänestysprosentti äidinkielenään muu kuin suomi tai ruotsi -joukossa oli 23,9%. Syitä vähäiselle äänestysaktiivisuudelle on arvioitu olevan puutteellinen kielitaito, puutteellinen tieto, mitä esimerkiksi puolueet ja ehdokkaat ajavat tai muuten vain heikko integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan.

“Kaikkien helsinkiläisten äänestysaktiivisuuden lisääminen vahvistaa koko kaupungin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se tarkoittaa myös sitä, että erilaisia palvelutarpeita huomioidaan nykyistä paremmin kasvavaa ja kestävämpää Helsinkiä kehitettäessä. Eräänä konkreettisena uutena asiana Helsingissä olisi syytä pilotoida Ruotsista tuttua omakielistä yhteiskuntaorientaatiota.”, Apter linjaa.

“Helsinkiläiset laitetaan yhdenvertaisempaan asemaan, jos eri puolueet ja ehdokkaat kykenevät nykyistä laajemmin kertomaan vaaliteemoistaan eri kieliryhmille heidän äidinkielellään.“, Apter jatkaa.

Harva ehdokas Helsingissä tekee poliittista viestintää eri kielillä.

Esimerkiksi Ylen vaalikoneeseen helsinkiläisistä ehdokkaista englanniksi on vastannut ainakin yhteen kysymykseen vain 156 ehdokasta eli 16,8%. Tätä huomattavasti harvempi on esimerkiksi kääntänyt nettisivunsa englanniksi ja tekee poliittista viestintää eri kielillä.

“Haluamme eri kieliversioilla lisätä kuntapolitiikan saavutettavuutta eri kieliryhmien keskuudessa ja näin edistää myös käytännössä ehdokkaan arvojen mukaisesti sosiaalisesti kestävämpää Helsinkiä”, toteaa vaalipäälikkö Jarkko Nissinen.

Ensiaskeleet kestävämpää Helsinkiä kohden on nyt otettu.

Lisätietoja

Ted Apter
puh. 040 7507731
ted.apter@gmail.com

Jarkko Nissinen
puh. 045 6310307
nissinen.jarkko@gmail.com

tedapter.fi sivusto on julkaistu seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, somali, arabia, kurdi, espanja, ranska, saksa ja heprea.