Onko meillä malttia kasvattaa kansainvälistä vetovoimaamme?

16.11.2020 klo 12.24

Helsinki kilpailee vetovoimasta Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon kanssa – ei Turun kanssa. 

Elämme historiallista muutoksen aikaa. Ilman nykyistä maahanmuuttoa Suomen väestömäärä pienenisi. Uusia tulijoita tarvitaan, jotta jo annetut hyvinvointisitoumukset voidaan lunastaa. 

Helsingin tehtävä enemmän

Tammikuussa julkaistu metropoliselvitys toteaa, että Oslon ja Tukholman väestönkehitys on ollut Helsinkiä nopeampaa 2010-luvulla. Selvityksen mukaan Helsingin seudun kasvun tulppana on liian alhainen asuntotuotanto. 

Länsinaapurimme Espoo linjasi tekevänsä englannista virallisen asiointikielen. Helsingin on seurattava perässä. Kansainvälisten osaajien perheille on tarjottava entistä paremmin englanninkielistä koulutusta ja julkista terveydenhuoltoa. Kasvava tarve on ilmeinen, sillä vuonna 2030 väestöstä joka neljännen asukkaan ennustetaan olevan vieraskielinen. 

Vetovoiman positiivinen kierre

Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky – selvityksen mukaan Helsingin seudun työvoimahaasteita ovat asuntojen hinnat, alueen koulutustarjonnan vastaamattomuus yritysten tarpeisiin ja se, ettei nyt saatavissa oleva työvoima mahdollista kasvua. Positiivinen kierre luodaan houkuttelemalla kansainvälisiä osaajia ja kotimaisia paluumuuttajia Helsinkiin. He edistäisivät vientiä sekä yritysten sijoittumista Helsinkiin. Tämä puolestaan houkuttelee Helsinkiin lisää kansainvälisiä tekijöitä. 

Vetovoiman askelmerkkejä

Uudenlaisen tekemisen mallina mainittakoon tänä kesänä aloitettu osaajapulan ratkomiskokeilu. Helsinki Business Hub pyrkii yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa houkuttelemaan 100 IT-alan osaajaa pääkaupunkiseudulle. Onnistunutta kokeilua voitaisiin laajentaa tulevaisuudessa. Valtakunnallisesti arvioidaan tarvittavan 10.000 ohjelmistoalan osaajaa.

Kiitosta ansaitsee myös International House Helsinki -pilotti. Viranomaisten poikkihallinnollinen yhteistyö tarjoaa maahanmuuton alkuvaiheen palveluja samasta paikasta. Tämä onnistunut kokeilu on ehdottomasti vakinaistettava.

 

Ted Apter
kaupunginvaltuutettu

 

Julkaistu alun perin Elävä Helsinki syksy 2018 -lehdessä