Pelastimme ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen

19.1.2021 klo 18.26

Kampin ja Töölön alueella on varsin vähän päiväkoteja ja kunnallisiin päiväkotipaikkoihin on ollut tunkua. Perhepäiväkoti Peukaloinen on Helsingin vanhin ryhmäperhepäiväkoti ja toiminut 30 vuotta nykyisessä rakennuksessa. Se on ollut tärkeä osa alueen erinomaista varhaiskasvatusta. 

Yksityisen päiväkodin lupa-asioiden epäselvyyksistä johtuen perattiin taannoin kaikki Helsingin yksityiset ja julkiset päiväkodit läpi. Tuolloin ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisestakin löydettiin puutteita lupa-asioissa. Ongelmia oli kolme ja Peukaloinen sai ehdollisen luvan jatkaa toimintaansa, kunhan puutteet korjataan.

Peukaloisen lasten vanhemmille viestittiin keväällä 2020, että lupa-asioiden korjaaminen mahdollistaa jatkon. Käytännössä tätä on kuitenkin Helsingin kaupungin osalta edistetty varsin verkkaisesti. Vaaditut remontit venyivät kesän yli. Uusia lapsia otettiin ryhmäperhepäiväkotiin elokuussa. Pari viikkoa tämän jälkeen vanhemmille ilmoitettiin, että lapset siirretään väistötiloihin, koska remontteja ei ole vielä tehty.

Peukaloisen tulevaisuudella on merkitystä etenkin alueellisesti Kampin-Töölön alueen monipuoliselle päiväkotitarjonnalle. Helsinki-lisän muutokset ja sittemmin hallituksen suunnittelema perhevapaauudistus lisäävät päiväkoteihin hakeutuvia iältään nuorimpia lapsia.

Alueelta lakkautettiin jo ruotsinkielinen päiväkoti Albert ja tämän korvaava päiväkoti on suunnitteilla Punavuoreen. Töölöstä lakkautettiin viime keväänä ryhmäperhepäiväkoti Harlekiini. Jätkäsaareen sinänsä on lisätty päiväkotipaikkoja, mutta vaikka se on maantieteellisesti lähellä – se on matka-ajallisesti kaukana mm. ruuhkien vuoksi. Jätkäsaari on lisäksi nopeasti kasvava kaupunginosa ja siellä tarvitaan paljon päiväkotipaikkoja.

Paine Kampin alueen päiväkotipaikkoihin kasvaa, vaikka Helsingin lapsimäärä onkin juuri nyt laskusuunnassa. Valtuuston kaupunkistrategiassa on linjattu, että varhaiskasvatuksen osallisuusastetta nostetaan. Vuositasolla osallisuusaste on koko kaupungissa noussut noin +1%. Helsinki-lisää rajattiin budjettisovun mukaisesti 1-vuoteen, mikä osaltaan ainakin pidemmällä tähtäimellä nostaa päiväkotien lasten määrää. Samanaikaisesti Suomessa on tarkoituksena voimakkaasti lisätä kansainvälistä rekrytointia sekä mahdollistaa paremmin se, että suurempi joukko kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita haluaisi ja voisi jäädä Suomeen.

Perusteluni läpimenneelle esitykselle
1) Alueella tarvitaan monipuolista varhaiskasvatusta ja Jätkäsaareen rakennettava uusi päiväkoti ei laajemmin Kamppi-Töölö seudun päiväkotipaikkojen saatavuusongelmia ratkaise
2) Alueelta on erityisen vaikeaa löytää tiloja uusille päiväkodeille
3) Edellä mainitut syyt johtanevat siihen, että kysyntä päiväkotipaikoille kasvaa

Siksi ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan jatko oli turvattava. Tein tästä esityksen kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa, joka meni läpi äänin 7-6. Sitä kannattivat kokoomuksen, demareiden ja perussuomalaisten edustajat. Esityksen sisältönä oli toteuttaa lupa-asian vaatimat remontit ja turvata mahdollisuus jatkaa ryhmäperhepäiväkotia nykyisessä sijainnissa.

Näin pelastettiin ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen.