Ett mer hållbart Helsingfors

Vi lever i exceptionella tider just nu, men måste ändå kunna tillgodose allas behov.

Ett mer hållbart Helsingfors måste främjas såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. Vi måste sträva efter smartare integration, högre sysselsättningsnivå och mer hållbar tillväxt. Vi måste satsa på småbarnspedagogik och utbildning. Vi behöver utöva en mer ambitiös klimatpolitik. Det är därför Helsingfors behöver mig. Det är därför Helsingfors behöver oss.

``En starkare känsla av samhörighet och en anda av att göra saker tillsammans är det rätta svaret på vår tids utmaningar.``

Ett mer hållbart Helsingfors

Vi lever i exceptionella tider just nu, men måste ändå kunna tillgodose allas behov.

Ett mer hållbart Helsingfors måste främjas såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. Vi måste sträva efter smartare integration, högre sysselsättningsnivå och mer hållbar tillväxt. Vi måste satsa på småbarnspedagogik och utbildning. Vi behöver utöva en mer ambitiös klimatpolitik. Det är därför Helsingfors behöver mig. Det är därför Helsingfors behöver oss.

``En starkare känsla av samhörighet och en anda av att göra saker tillsammans är det rätta svaret på vår tids utmaningar.``
Ekonomisk hållbarhet
Social
hållbarhet
Ekologisk
hållbarhet

Hur går det?

Ted följer både på grund av sitt jobb och sitt intresse för politik aktuella ärenden som berör helsingforsare. Klikka här för att få ett meddelande ibland, där Ted uppdaterar dig om vad som händer i ett hållbart Helsingfors.

Hur går det?

Ted följer både på grund av sitt jobb och sitt intresse för politik aktuella ärenden som berör helsingforsare. Klikka här för att få ett meddelande ibland, där Ted uppdaterar dig om vad som händer i ett hållbart Helsingfors.

Blogg

För att rädda välfärdssamhället behöver Finland en kursändring i mängden arbetsrelaterad invandring. Annars måste vi inom kort skära ner både på framtidens pensioner och sociala stöd. De hittills givna välfärdslöftena är för stora i relation till de kostnader, som den nuvarande demografiska indelningen leder till......

Eläkkeellä oleva Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen (sd.) sanoi 20 vuotta sitten tutkimushaastattelussa, että suomalaisilta puuttuu ”kaupunkilaisen geeni”. Se tarkoitti, ettemme olleet vielä oppineet elämään kaupungissa lähtökohdiltaan kaupunkilaista elämää. Nyt 20 vuotta myöhemmin geenistä on vilahduksia siellä täällä, mutta sitä edelleen vähätellään. Sitä pidetään jopa......

Kom med i Teds team

Kom med i Teds team

Media

Är ett mer hållbart Helsingfors värt att driva? Vill du hjälpa mig och mitt team att uppnå det?
Även en liten donation kan göra stor skillnad i kampanjen. Besök vår webbutik för att se hur du kan stödja min resa till fullmäktige med det belopp som passar dig. Tack på förhand för ditt stöd!