Vi behöver mera tillväxt!

Vi lever i exceptionella tider just nu, men måste ändå kunna tillgodose allas behov. Den geopolitiska situationen, polariserade samhällsdiskussionen samt bristen av positiva framtidssyner kräver klipska visionärer att ändra världen till ett bättre ställe.

``En starkare känsla av samhörighet och en anda av att göra saker tillsammans är det rätta svaret på vår tids utmaningar.``

Ett mer hållbart Helsingfors

Vi lever i exceptionella tider just nu, men måste ändå kunna tillgodose allas behov.

Ett mer hållbart Helsingfors måste främjas såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. Vi måste sträva efter smartare integration, högre sysselsättningsnivå och mer hållbar tillväxt. Vi måste satsa på småbarnspedagogik och utbildning. Vi behöver utöva en mer ambitiös klimatpolitik. Det är därför Helsingfors behöver mig. Det är därför Helsingfors behöver oss.

``En starkare känsla av samhörighet och en anda av att göra saker tillsammans är det rätta svaret på vår tids utmaningar.``

Hur går det?

Ted följer både på grund av sitt jobb och sitt intresse för politik aktuella ärenden som berör Finland. Klikka här för att få ett meddelande ibland, där Ted uppdaterar dig om vad som torde ske till följande inom politiken!

Hur går det?

Ted följer både på grund av sitt jobb och sitt intresse för politik aktuella ärenden som berör helsingforsare. Klikka här för att få ett meddelande ibland, där Ted uppdaterar dig om vad som händer i ett hållbart Helsingfors.

Blogg

PRESS RELEASE BOLDLY TOWARDS A MORE INTERNATIONAL HELSINKI Municipal candidate and city councilor Ted Apter (NCP) published his campaign website in 12 different languages to actively promote a more sustainable and international Helsinki. At the end of 2019, more than 106,000 Helsinki residents had a......

Ensi kaudella, syksystä 2021 alkaen, Helsinki pääsee linjaamaan ensi kertaa kunnolla työllisyyspolitiikasta. Työllisyyskokeilujen ja hallituksen kehysriihen myötä Helsinki ottaa suuremman roolin alueensa työllisyydestä. Koronan kestäessä ja sen jälkeisessä tilanteessa fiksu työllisyyden hoitaminen korostuu entistä enemmän. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen Suomen työllisyyden kehittymisen osalta: korona toi......

För att rädda välfärdssamhället behöver Finland en kursändring i mängden arbetsrelaterad invandring. Annars måste vi inom kort skära ner både på framtidens pensioner och sociala stöd. De hittills givna välfärdslöftena är för stora i relation till de kostnader, som den nuvarande demografiska indelningen leder till......

Kom med i Teds team

Kom med i Teds team

Media