Ett attraktivare Helsingfors

Helsingfors region producerar 36,4% av landets BNP. Helsingfors dragkraft är något som gäller hela Finland och Helsingfors bör vara mer attraktiv för invånare, företagare och turister.

”I allt beslutsfattande bör man beakta attraktionskraften”

Ett attraktivare Helsingfors bygger på internationalitet, omfattande utbildningsmöjligheter och bättre trafikförbindelser och service. Därför behöver Helsingfors mig.

Kom med i
Teds team! 

Vi gör politik tillsammans.

Kom med i
Teds team! 

Vi gör politik tillsammans.

Blogg

För att rädda välfärdssamhället behöver Finland en kursändring i mängden arbetsrelaterad invandring. Annars måste vi inom kort skära ner både på framtidens pensioner och sociala stöd. De hittills givna välfärdslöftena är för stora i relation till de kostnader, som den nuvarande demografiska indelningen leder till......

Eläkkeellä oleva Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen (sd.) sanoi 20 vuotta sitten tutkimushaastattelussa, että suomalaisilta puuttuu ”kaupunkilaisen geeni”. Se tarkoitti, ettemme olleet vielä oppineet elämään kaupungissa lähtökohdiltaan kaupunkilaista elämää. Nyt 20 vuotta myöhemmin geenistä on vilahduksia siellä täällä, mutta sitä edelleen vähätellään. Sitä pidetään jopa......