Varför jag ställt upp till Europaparlamentet

År 2024 förs europaparlamentsvalet i exceptionella omständigheter. EU är världshistoriens mest långlivade och framgångsrikaste fredsprojekt. Ändå krigas det mera i Europa än någonsin efter andra världskriget.

Finlands har varit en del av Europeiska unionen snart i hela trettio år. De första trettio åren gjorde Finlands tryggare, stabilare och rikare än någonsin tidigare. Med allt större orsak och särskilt nu då många saker i världen förändras allt snabbare, finns det skäl att fråga var Finland och Europa är om 30 år.

"EU är inte där borta någonstans. Vi är EU."

Varje person som ställer upp vill göra gott. Sällan finns det meningsskiljaktigheter om målen, men nog om medel.

"Konservativen i mig tror att världen blir bättre endast genom ekonomisk tillväxt. Liberalen i mig tror att den ekonomiska tillväxten tillhör rättvist oss alla."

En rättvis ekonomisk tillväxt innebär för det första att vi har mer resurser att använda. För det andra ska resurserna användas rättvist. Det låter enkelt, men det kräver mycket arbete.

Med denna fart blir Europa först efter Kina i utvecklingen, men senare Indien och hela globala södern. Därför måste man våga se längre fram, både i tidsmässigt och geografiskt hänseende.

Var är vi om 30 år?

Kriget har närmat Europa, men samtidigt har unionen också problem och samarbetet med vissa länder knakar. Den kommande europaparlamentsperioden är full av utmaningar, men vi måste blicka längre än att bara släcka bränder.

Vad skulle det innebära för Finlands ekonomiska tillväxt och Europas ekonomi, om vi lyckades knyta ett frihandelsavtal med Förenta staterna?  Tänk om vi lyckades under de kommande åren locka till Europa, låt oss säga, en miljon unga amerikaner om året att jobba?

“Vi måste våga tänka modigare.”

Ekonomisk tillväxt i sig räcker inte. Det är ett verktyg, inte ett självändamål.

Rättvis ekonomisk tillväxt innebär att vi investerar mer pengar på småbarnspedagogik och utbildning, social- och hälsovårdsservice, mentalvårdstjänster samt sådan åldringsvård, som tryggar ett värdigt liv.

“Utan ekonomisk tillväxt finns inget som kan delas rättvist”.

Vi kan inte rymma undan fakta. Vi kan antingen förneka verkligheten eller reagera på den. Problem kan till och med svängas till styrkor. Klimatförändringen är en vådlig kris för jorden, men lösningen kan skapa massor med nytt gott till människosläktet.

“Den gröna omställningen är en stor möjlighet för Finland - men endast om vi tar den till vara”

Om den genomförs rätt, är den gröna omställningen ett typexempel på rättvis ekonomisk tillväxt. Genom att göra rätt beslut nu kan vi få hållbara industriinvesteringar till Finland även i fortsättningen. Frågan är hur vi kan producera tillräckligt med grön energi för framtidens behov och samtidigt dämpa klimatförändringen. Det vill säga, hur uppnår vi en högre levnadsstandard för alla, samtidigt som vi håller planeten beboelig.

“Det finns inget mer rättvist än att bevara planeten beboelig för oss alla.”

I ett nötskal: pragmatikern inom mig vet, att samhället inte fungerar utan en frisk ekonomi. Humanisten inom mig tror, att det goda som ekonomin producerar måste fördelas rättvist. Värden och ekonomi utesluter inte varandra, utan behövs för varandra.

Empatisk, human och framtidstroende ekonomisk tillväxt.

Därför ställer jag upp till Europaparlamentet.