Luotettava asian ajajasi

Olen 34-vuotias eläinrakas töölöläinen. Opiskelin Helsingin yliopistossa juristiksi ja Lontoossa EU-politiikan asiantuntijaksi. Olen kirjaimellisesti hyvin kansainvälinen: kävin päiväkotia neljällä eri kielellä sekä olen asunut Lontoossa, Kaliforniassa, Brysselissä ja nyt taas täällä kotona, Helsingissä. Uskon vakaasti siihen, että parhaat tulokset aikaansaadaan monimuotoisella tiimillä. Olen työskennellyt yksityisellä ja julkisella sektorilla. Parhaillaan toimin kolmannella sektorilla elinkeinopolitiikan erityisasiantuntijana keskittyen siihen, miten Suomen kasvua voitaisiin vauhdittaa.

 

Toimin parhaillaan kaupunginvaltuuston jäsenenä sekä vaikuttajana kasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Minulle tärkeää on antaa kaikille lapsille hyvät eväät elämään: aloitteestani talousosaamista lisätään jatkossa Helsingissä kaikilla kouluasteilla  ja kaupunki on ryhtynyt tarkemmin mittaamaan varhaiskasvatuksen laatua. Varhaiskasvatus tulee nähdä investointina koko yhteiskuntamme tulevaisuuteen.

 

Olen huolestunut kasvavasta vihapuheesta, rasismista ja epäuskosta tulevaan. Polarisoituva yhteiskunnallinen keskustelu ja kasvava epäluottamus politiikkaan antaa kunnallisesta päätöksenteosta väärän kuvan. Ahkeralla työskentelyllä ja toimimalla yhdessä yli puoluerajojen on mahdollista luoda kaikille edellytykset menestykseen. Haluan työskennellä politiikassa sen eteen, että pidämme kaikki mukana.

 

Katso CV

Sydämensivistykselle jatkokausi?

Olen parinkymmenen vuoden järjestökokemuksen kautta oppinut, että politiikkaa tehdään aina yhdessä. Kaupunginvaltuustossa minut on opittu tuntemaan yhteistyökykyisenä myös yli puoluerajojen, mikä on edellytys toimivalle ja rakentavalle päätöksenteolle. Luottamuksen rakentamisen ja toisten ihmisten kunnioittamisen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Etenkään jatkuvasti polarisoituvassa ja pirstaloituvassa maailmassamme, jotka aiheuttavat toiseuden tunnetta, vihapuhetta ja rasismia. Keskittymällä mustavalkoisen ajattelun sijaan avoimuuteen ja toisten ymmärtämiseen, olemme jo hyvää matkaa menossa kohti yhdenvertaista, monimuotoista ja osallistavaa yhteiskuntaa.

 

Helsinki, Suomi sekä kansainvälinen poliittinen kenttä tarvitsevat kestävää päätöksentekoa. Kestävä päätöksenteko vaatii kokemusta, asiantuntijuutta sekä eteenpäin suuntaavaa ajattelua. Olen kerryttänyt yhteiskunnallista ymmärrystä ja kokemusta työskennellessäni niin lakimiehenä, julkisella sektorilla sekä erilaisissa poliittisissa tehtävissä. Olen nähnyt läheltä, miten yhteisten pelisääntöjen laatiminen vaikuttaa käytännössä ihmisten arkeen.

 

Toimiessani kaupunginvaltuutettuna olen oppinut tuntemaan miten päätöksiä aikaansaadaan ja kehittynyt tehokkaana vaikuttajana. Vahvuuksiani ovat asiantunteva ote, luottamusta rakentava vuorovaikutus sekä tehokkaat neuvottelutaidot. Eteenpäin katsomalla on etsitty yhdessä ratkaisuja: kaikki valtuustoaloitteeni sekä ponteni ovat aiheuttaneet muutoksia julkisen liikenteen, kestävämmän taloudenhoidon tai kasvatuksen ja koulutuksen laadun kehittämiseksi.

 

Tarvitsemme yhteistyötaitojen sekä kokemuksen lisäksi myös rohkeutta. Emme saa vähätellä Helsingin merkitystä kansainvälisenä kaupunkina tai Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina. Meidän täytyy nähdä tämä mahdollisuutena. Helsinki on jo nyt kansainvälinen toimintaympäristö, jossa on eri tavalla ajattelevia ihmisiä erilaisine arvoineen. Tulevaisuus kehittyy yhä enenevissä määrin tähän suuntaan.

 

Jotta voimme mahdollistaa lapsillemme mahdollisimman hyvät eväät tulevaisuutta varten, meidän on parhaamme mukaan ennakoitava muuttuvan maailman tarpeita. Ymmärtämällä eri trendien kauaskantoisia vaikutuksia, kykenemme tekemään järkevää poliittista päätöksentekoa. Tällä tavoin voimme rakentaa yhdessä ylihuomisen Helsinkiä. Kotikaupunkia – jossa hyödynnetään kaikkien potentiaalia.

 

Vuodet ovat tehneet minusta sopeutuvan ja hyvin verkostoituneen politiikan moniosaajan, joka tietää kuinka vaikuttaa ja mikä merkitys yhteistyöllä on. Ihanteellisessa työympäristössäni työskennellään tulevaisuuteen katsoen, ratkaisukeskeisesti ja yhteisiä tavoitteita saavuttaen. Näillä periaatteilla olen työskennellyt tällä valtuustokaudella edistääkseni taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpää politiikkaa.

 

Pyydänkin teiltä luottamusta saadakseni jatkaa entistä motivoituneempana kesken jäänyttä työtä kaupunginvaltuustossa kestävämmän Helsingin puolesta.

Mikäli jokin asia askarruttaa, otathan rohkeasti yhteyttä.

 

Ted Apter

ted.apter@gmail.com
p. 040 750 7731