Ted

  • 30-vuotias lakimies ja syntyperäinen töölöläinen
  • Helsingin kaupunginvaltuuston varajäsen
  • Työskentelee työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiamiehenä
  • Asunut varhaislapsuudestaan osan San Diegossa – työskennellyt syksyn Brysselissä
  • Opiskellut viime vuonna EU-politiikan maisteritutkinnon LSE:ssä
    (The London School of Economics and Political Science)
  • Seuraavaksi tähtäimessä 4h ajan alittaminen Tukholman maratonissa 3.6
  • Sinnikäs maailmanparantaja, optimistinen järjestöaktiivi ja pitää väittelemisestä
  • Aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja Katso CV

Kyky ottaa vastuuta, proaktiivinen vaikuttaminen ja erilaisiin toimintaympäristöihin sopeutuminen, ovat minulle tuttua. Pitkäaikaisen järjestökokemuksen jälkeen olen puntaroinut ajatusta siitä, että yhteiskunnassa yksilöllistyminen on mennyt liian pitkälle – yhteisöllisyyden tunne on väistynyt ja oman lyhyen tähtäimen edun maksimointi siintää liian monilla mielessä.

 

Olen mukana poliittisessa päätöksenteossa, koska haluan edistää pitkäjänteisempää päätöksentekoa, sekä jotta voin auttaa niitä, jotka eniten tarvitsevat apua. Vaalikampanjoiden johtotehtävät, sekä laajemmalti luottamustoimeni, ovat kehittäneet minusta kivenkovan työrukkasen. Olen harjaantunut neuvottelemaan tehokkaasti, poimimaan tietovyörystä olennaiset seikat sekä oppimaan omista ja muiden tekemistä virheistä.

 

Etenkin LSE-ajanjakson jälkeen kaipaan kansainvälistä toimintaympäristöä, josta löytyy eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Paikkaa, jossa kohtaa eri arvomaailman edustajia. Ideaalityöympäristössäni työskennellään tulevaisuuteen suuntautuneesti, ratkotaan haasteita ja saavutetaan yhdessä asetettuja tavoitteita. Tätä olen tehnyt eri luottamustehtävissäni niin kunta-, maakunta- ja valtakunnallisen tason politiikassa. Tätä työtä haluan jatkaa Helsingin kaupunginvaltuustossa – kansainvälisen ja vetovoimaisen metropolin eteen!

``Vaalikampanjoiden johtotehtävät, sekä laajemmalti luottamustoimeni, ovat kehittäneet minusta kivenkovan työrukkasen.``

Oikeustieteen opintojen aikana toimin eri tehtävissä niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Asianajotoimisto Backström & Co:lla työskentelin immateriaalioikeusasioiden parissa, opin laatimaan tiiviitä asiakirjoja sekä työskentelemään tehokkaasti. Toimiessani Helsingin vankilassa vanginvartijana sekä käräjäoikeudessa haastemiehenä näin läheltä, miten erilaisia toimijoita yhteiskunnassa on ja miten yhteisten pelisääntöjen laatiminen vaikuttaa käytännössä ihmisten arkeen. Kolmannen sektorin tehtävistäni kaikkein antoisin oli toimi Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana.

 

Akavan entiseltä puheenjohtaja Matti Viljaselta opin, että vaikuttamisessa verkostoituminen, luottamus, tiedon oikeellisuus ja ahkeruus on tärkeää. Viljanen osoitti esimerkillään sen, miten riittävän haastavia mahdollisuuksia antamalla voimaannutetaan yksilöt tekemään parhaansa. Kauteni aikana teimme eläkepolitiikan vaikuttamistyötä yhdessä hyvin monenlaisten poliittisten ja poliittisesti sitoutumattomien eri järjestöjen kanssa. Tämän työn saavutuksena oli mm. Allianssin ensimmäistä kertaa laatimat ja yksimielisesti hyväksymät työllisyys- ja työeläkelinjaukset. Osallistuin kyseisten kantojen valmisteluun sekä niiden lobbaamiseen työmarkkinajärjestöille nuoren sukupolven eläkekantoina.

 

Aikaisemmat luottamustehtäväkokemukseni liittyen mm. työllisyys-, työmarkkina-, eläke-, sosiaaliturva-, koulutus-, liikenne- ja nuorisopolitiikkaan ovat opettaneet minut omaksumaan uutta tietoa nopeasti, analysoimaan haasteita sekä niihin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja. Toimiessani Nuorisoyhteistyö Allianssin hallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä vuonna 2012–2013 vaikutimme mm. EU:n nuorisotakuun kehittämiseen. Vuonna 2013 edustin suomalaisia nuorisojärjestöjä valtakunnallisessa nuorisotakuutyöryhmässä ja korostimme jo tuolloin Suomessa olevien maahanmuuttajanuorten erityistarpeita työllisyysasioissa. Huhtikuussa 2013 pidin Pietarissa puheenvuoron suomalaisesta nuorisotakuusta Baltic Sea NGO Forumissa.

``Vuoden 2012 kuntavaaleissa pääsin ensi yrittämällä Helsingin kaupunginvaltuuston varajäseneksi. Nyt on aika ottaa seuraava askel.``

Mikäli jokin asia askarruttaa, otathan rohkeasti yhteyttä.

 

Ted Apter

ted.apter@gmail.com
p. 040 750 7731