Varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin käyttöönottoa ei tule viivytellä

16.11.2020 klo 12.27

Helsingissä kaivataan pikaisesti lisää laadukkaita varhaiskasvatuspaikkoja ja niiden parempaa saavutettavuutta.

Vasemmiston kaupunginvaltuutetut Petra Malin ja Veronika Honkasalo esittivät (HS Mielipide 10.3.) monia näkemyksiä varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Niitä punnittaessa on huomattava, että niin kunnallisen kuin yksityisenkin varhaiskasvatuksen piirissä tehdään arvokasta tulevaisuustyötä. Molempia on voitava kehittää.

Varhaiskasvatuspalveluita hyödyntävien lasten määrä on kasvussa. Erityislapset kaipaavat lisätukea. Vuonna 2030 arviolta joka neljäs lapsi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Varhaiskasvatuspalveluihin kohdistuu lähitulevaisuudessa yhä enemmän laatuun, määrään ja saavutettavuuteen liittyviä tarpeita. Fiksu ja perusteellisesti säädelty palvelusetelimalli vähentäisi kunnallisen puolen työkuormitusta.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta sai vasemmiston, sosiaalidemokraattien, perussuomalaisten ja vihreiden vaatimukseen nojaten 3. maaliskuuta selvityksen siitä, miten yksityisen hoidon tuen mallia kehittämällä voisi saavuttaa samoja päämääriä kuin palvelusetelimallilla.

Selvitys oli tyrmäävä. Siinä todettiin, ettei yksityisen hoidon tuen kehittämisen avulla ole rationaalisesti arvioiden mahdollista päästä palvelusetelijärjestelmällä saavutettaviin tavoitteisiin.

Samaisessa selvityksessä korostettiin palvelusetelimallin hyötyinä sitä, että se lisäisi perheiden valinnanmahdollisuuksia sekä laajentaisi eri pedagogisia ja kielellisiä painotuksia. Keskeinen hyöty on myös se, että se lisäisi varhaiskasvatuksen tarjontaa. Lisäksi palvelusetelimalli mahdollistaisi Helsingin kaupungille huomattavasti enemmän laadullisia ohjausmahdollisuuksia.

Nykyisessä yksityisen hoidon tuen mallissa yksityisen varhaiskasvatuksen tarjonta painottuu Länsi- ja Etelä-Helsinkiin. Vähiten yksityistä varhaiskasvatuspalvelua on saatavilla Koillis- ja Itä-Helsingissä. Palvelusetelimallilla tätäkin voidaan ohjata huomattavasti yhdenvertaisemmaksi alueellisesti.

Helsingissä kaivataan pikaisesti lisää laadukkaita varhaiskasvatuspaikkoja ja niiden parempaa saavutettavuutta. Palvelusetelimallia vastustamalla ei ratkota nykyisiä ja lähitulevaisuuden varhaiskasvatuksen haasteita. On selvää, ettei varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin ottamista käyttöön voida enää viivytellä.

Ted Apter

kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen (kok)

Martina Harms-Aalto

kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen (r), lautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtaja

 

Julkaistu alun perin HS Mielipide -osastolla 15.3.2020

 

**

Mielipide|Lukijan mielipide

Julkaistu: 15.3. 2:00

 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006439509.html?fbclid=IwAR1O87pNRjrzI_059XMOA-aHMU3qut20c5svfhhXAKlxPoxg8iJAViEf7QE